onsdag 12. november 2008

Vinforum anker til høyesterett

Vinforum melder i dag at de tapte reklameforbud-saken i Borgarting Lagmannsrett. Vinforum tryket i 2003 flere alkoholreklamer for å utforder det norske reklameforbudet, og vant i Oslo Tingrett fram med sitt syn på at dette forbudet er i strid med EØS-avtalen.

Jeg synes det er trist at den restriktive alkoholpolitikken i Norge rammer de som er interessert i vin på et faglig nivå. I et fagblad, enten det omhandler vin, hørsel eller traktorer, må ha lov til å reklamere for de produkter faget omhandler. Alkoholreklame i Vinforum ligger i grenseland mellom reklame og opplysning til en kundegruppe som ikke først og fremst bælmer i seg alkohol for rusens skyld. I et slikt blad er det snakk om å fremme kunnskap til de som er over gjennomsnittet interessert i vin og derfor krever kvalitet i alle ledd av fagbladet. Det er klart et reklameforbud har stor innvirkning på økonomien til Vinforum, og man kan spekulere i hvor lenge bladet kan overleve på idealisme uten at den faglige kvaliteten blir forringet. Lov til å trykke alkoholreklame i fagblad vil også gi økt konkurransekraft for Vinforum til å komme med en norsk stemme på det nordiske bladmarkedet.

Jeg ønsker derfor Vinforum lykke til i Høyesterett dersom anken godtas.

1 kommentar:

  1. Helse og liv må gå forran sære næringsinteresser

    SvarSlett